Laarmann fokuserer på utstyr for storindustri og små laboratorier for

knusing, maling, blanding og prøvetakning for analyser.

Benyttes for forskjellige materialer fra stein, metall, malingprodukter

og cementindustrien.

__________________________________________________________

                                

 

 

                        

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

__________________________________________________________                 

 

 

 

 

Noax Lab AS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

          

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Link til

hjemmeside

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi representerer Laarmann som leverer følgende utstyr for industri- og forskningslaboratorier:

 

 

- Automatisering og robotisering

  av industrilaboratorier

 

 

- Metallurgisk testing

 

- Partikkelstørrelse
  sikter i h.h.t. ISO 3310 Part 1 og 2

 

- Laboratoriutstyr
  presser, gassovner, knuse- og
  pulveriseringsmaskiner

 

- Prøvepreparering - møller

 

 

Web design Morten Thorsholt

Oppdatert 14.03.2013

Blanding og knusing av småvolum

LabWizz volum opp til 160 ml og

Mortar and Pestle Mill

 

 

 

 

 

Siktemaskin og sikter

LMSM 300/450 og

Laarmann sikter ISO eller ASTM